Olaplex

-39%
 Dầu Dưỡng Tóc Bóng Mượt Olaplex Số 7  Dầu Dưỡng Tóc Bóng Mượt Olaplex Số 7
520,000₫ 850,000₫
-39%
 Dầu Gội Đầu Phục Hồi Olaplex Số 4 Bond Maintenance™ Shampoo  Dầu Gội Đầu Phục Hồi Olaplex Số 4 Bond Maintenance™ Shampoo
520,000₫ 850,000₫
-39%
 Dầu Xả Tóc Bóng Mượt Olaplex Số 5 Bond Maintenance™ Conditioner  Dầu Xả Tóc Bóng Mượt Olaplex Số 5 Bond Maintenance™ Conditioner
520,000₫ 850,000₫
-39%
 Ủ Tóc Phục Hồi Olaplex Số 3 Hair Perfector  Ủ Tóc Phục Hồi Olaplex Số 3 Hair Perfector
520,000₫ 850,000₫